Reumatische voet

!!Let op!! Per 6 mei 2015 worden deze behandelingen niet meer gegeven. Ik verwijs u hiervoor door naar collega-pedicures te vinden op www.provoet.nl